Skolefilm

Filmspors løsninger

Skolefilm

Klæd forældre på til skolevalg og skolestart med video

Video er en effektiv måde at kommunikere til forældre ifm. skolevalg og skolestart for deres børn.

Bløde fakta som kultur og værdier kan med fordel kommunikeres med video. Det er nemt at skrive flotte ord og floskler. Men med video kan du med konkrete eksempler vise, hvordan I arbejder med jeres værdier i hverdagen. Det skaber troværdighed.

Viden baseret på en undersøgelse

Vi har lavet en undersøgelse, hvor vi spurgte både forældre, elever og lærere, hvad de synes om at kommunikere med video samt, hvad en god skolevideo skal indeholde.

Ulempen er, at det kan blive en salgsannonce. Fordelen er, at det visuelle kan give én et indtryk af skolen i stedet for, at man læser en masse fine ord på hjemmesiden – at man får sat ansigter på. Det er nok det næstbedste efter informationsmødet.

(Forælder til barn i opstartsklassen til 0. klasse)

Undersøgelsen viste, at video med fordel kan være et supplement til skolens hjemmeside. Det er ikke i en video, man fx skal finde skolens kontaktoplysninger og mødetider i SFO’en. Derimod er videoens styrke at skabe nærvær, fordi man kan vise konkrete eksempler fra dagligdagen. Det skaber troværdighed, hvilket er vigtigt, når man skal formidle kultur og værdier. Værdierne må aldrig bare fremstå som fine ord og floskler. Derudover er det vigtigt, at man ikke skaber et glansbillede af skolen, men italesætter problemerne, og hvordan man arbejder med dem.

Jeg synes, det er troværdigt, når børnene taler. De vil have en mere ærlig mening. Det konkrete fra hverdagen er godt, hvordan fungerer en klasse? Eventuelt vil det hjælpe på troværdigheden generelt, hvis man italesætter det negative og konflikter, og hvordan man takler det.

(Bestyrelsesmedlem fra folkeskole)

Man skal forklare de dårlige ting, ellers forventer man kun de gode ting, og så bliver man overrasket, når man starter, og tænker: “Det kan ikke være rigtigt. Sådan var det jo ikke i videoen”

(Elev i 4. klasse)

Det fungerer godt for mig med øjebliksbilleder og situationer fra undervisningen – eller en tur. Situationer, hvor man ser den måde, de arbejder på. Ser, at det faktisk er noget, de lægger vægt på, det med trivsel og tryghed.

(Forælder til barn i opstartsklassen til 0. klasse)

Jeg sidder og tænker på WAAAAY back. Der skulle vi på den skole, jeg arbejdede på, lave en film, hvor formålet var at “sælge” skolerne i vores kommune. De filmede 13 dage 24/7. Man var ved at blive sindssyg. Vi så den film, der blev klippet sammen. Jeg blev helt rørt. Man kunne se, hvordan der blev arbejdet med elever, der var udfordret. Jeg syntes, det var rigtig godt. Så blev den vist i forvaltningen, og så blev den skrinlagt. De kunne så klippe en ny film. De havde tænkt; “Vi skal ikke vise, hvordan vi bøvler med de børn”. Det blev en meget flot film. Men det var IKKE vores hverdag.

(Lærer)

Vi spurgte eleverne i 4. klasse, hvem de gerne vil møde i en skolevideo, fx lærere, elever, skolelederen og elevernes forældre.

Allesammen. Skolelederen, fordi det der dem, der bestemmer det hele. Lærerne, fordi de kan fortælle om klasserne. Eleverne, de skal sige, om de har det godt i klassen, og hvad der sker i frikvartererne. Forældrene, de fortæller, om deres børn har det godt.

(Elev i 4. klasse)

I denne artikel [på vej] kan du læse om vores undersøgelse.

Det kan vi tilbyde

Vi kan producere en video, som præsenterer jeres skole – og samtidigt imødekommer de behov til en skolevideo, vi har identificeret hos deltagerne i vores undersøgelse?

Nysgerrig?

Giv os et kald eller send os en mail, så tager vi en uforpligtende dialog om video til jeres skole.

4242 8476

[email protected]

Eksempler på skolefilm

Søndermarkskolen
Velkomstfilm til nye elever

Skolen på La Cours Vej
Velkomstfilm til nye elever

Vi er også i gang med en præsentationsvideo for Skolen på La Cours Vej, hovedsageligt henvendt mod forældre.